Kurser og workshop – Udvikling af forløb til afdelingsbestyrelse

I 2022 har vi startet et projekt med udvikling af et forløb som afdelingsbestyrelser i Danmarks Naturfredningsforening kan deltage i.

Forløbet er målrettet afdelinger, der gerne vil styrke deres afdeling med flere frivillige.

Designet af kursusforløbet tager udgangspunkt i interview med frivillige i afdelingsbestyrelser og observation af møder i afdelingsbestyrelser. Et pilotforløb er udviklet i samarbejde med organisationskonsulenter, som også deltager på forløbet med henblik på kunne gennemføre fremtidige forløb selv.

Som en del af forløbet har deltagerne mulighed for at afprøve værktøjer og initiativer i egne afdelinger og dermed at tage erfaringerne derfra med ind i kursusforløbet.

Afvikling:

Vi afvikler to kursusforløb af 3 dage over 8 måneder fra efteråret 2022.
Forløbene evalueres, og der igangsættes nye forløb i efteråret 2023.
Vi klæder (løbende) ansatte organisationskonsulenter på til at gennemføre kursusforløbet.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Inge Vahlgren

Periode:

September 2022 – april 2023

Samarbejdspartner/finansieret:

Danmarks Naturfredningsforening

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige speciallavede kurser og workshop

Udviklingsprogram for frivillige i Red Barnet

For Red Barnet arbejder vi med at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for frivillige i lokalafdelingerne.

Facilitering af medarbejderdag for programafdelingen i Ungdommens Røde Kors

Formålet med dagen var at give deltagerne et fælles fagligt sprog for arbejdet med frivillige, hvor de satte begreber på deres praksiserfaring.

Udviklingsprogram hos de ansatte indenfor plejesektoren

Vi er flere gange blevet booket til at lave et kompetenceudviklende forløb hos kommuneansatte inden for plejesektoren.

Skræddersyet rekruttering

Målrettet rekruttering er nødvendig, hvis du skal fortsætte med at tiltrække flere frivillige til din organisation.

Kompetenceudviklendearbejde for Dansk Magisterforening

Vi har haft fokus på at give nyuddannede indsigt i, hvad det vil sige at skabe en fremtid som frivilligkoordinator. Det har vi gjort gennem et dagskursus – to gange om året.

Kompetenceudviklingsforløb med tre foreninger under Frederiksberg Idræt

Vi foretog først en forundersøgelse bestående af en survey til medlemmerne om deres potentielle frivillighed og en Frivilligundersøgelse til de frivillige i de forskellige foreninger.

Udviklingsforløb med kommuner

I 2022 har vi haft fokus på at skabe tilrettelagt undervisning i Mariagerfjord Kommune, i stedet for den mere generelle undervisning.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.