Kurser og workshop – samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Projektet omfatter tre arbejdspladser, som alle har nær borgerkontakt. Opgaven er stillet af ledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen, som ønsker en nysgerrig tilgang til, hvordan frivilligheden kan medtænkes i det borgerrettede arbejde.

Kendetegnene for de tre arbejdspladser er, at de varetager myndighedsopgaver efter Serviceloven. Der er derfor faste rammer og mål for, hvad de skal levere. Forløbet ”Frivilligheden først” er derfor tilrettelagt som seks workshops, hvor leder plus en medarbejder fra de tre arbejdspladser undersøger, hvilket mulighedsrum, der er på de tre arbejdspladser for at medtænke frivilligheden i dagligdagen.

Som resultat har alle arbejdspladser enten skabt en frivilligdrevet indsats, som ligger i forlængelse af den genoptræning, som arbejdspladsen skal levere til borgerne eller etableret et samarbejde med en eller flere foreninger.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Frederik C. Boll

Periode:

Marts 2021 – april 2022

 

Samarbejdspartner:

Odense kommune

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige speciallavede kurser og workshop

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udviklingsprogram for frivillige i Red Barnet

For Red Barnet arbejder vi med at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for frivillige i lokalafdelingerne.

Udvikling af forløb til afdelingsbestyrelse

I 2022 har vi startet et projekt med udvikling af et forløb som afdelingsbestyrelser i Danmarks Naturfredningsforening kan deltage i. Forløbet er målrettet afdelinger, der gerne vil styrke deres afdeling med flere frivillige.

Facilitering af medarbejderdag for programafdelingen i Ungdommens Røde Kors

Formålet med dagen var at give deltagerne et fælles fagligt sprog for arbejdet med frivillige, hvor de satte begreber på deres praksiserfaring.

Udviklingsprogram hos de ansatte indenfor plejesektoren

Vi er flere gange blevet booket til at lave et kompetenceudviklende forløb hos kommuneansatte inden for plejesektoren.

Skræddersyet rekruttering

Målrettet rekruttering er nødvendig, hvis du skal fortsætte med at tiltrække flere frivillige til din organisation.

Kompetenceudviklendearbejde for Dansk Magisterforening

Vi har haft fokus på at give nyuddannede indsigt i, hvad det vil sige at skabe en fremtid som frivilligkoordinator. Det har vi gjort gennem et dagskursus – to gange om året.

Kompetenceudviklingsforløb med tre foreninger under Frederiksberg Idræt

Vi foretog først en forundersøgelse bestående af en survey til medlemmerne om deres potentielle frivillighed og en Frivilligundersøgelse til de frivillige i de forskellige foreninger.

Udviklingsforløb med kommuner

I 2022 har vi haft fokus på at skabe tilrettelagt undervisning i Mariagerfjord Kommune, i stedet for den mere generelle undervisning.