Kurser og workshop – udviklingsforløb med kommuner

I 2022 har vi haft fokus på at skabe tilrettelagt undervisning i Mariagerfjord Kommune.

Her har vi lavet et forløb i samarbejde med kommunen, hvor de i højere grad har kunne se sig selv.
Målet for disse tilrettelagte kompetenceforløb er at få nogle foreninger til at handle og tænke i andre baner. Dette bliver nemmere, når fx rekrutteringsundervisningen bliver givet ud fra deres specifikke behov.

I Mariagerfjord Kommune starter alle deltagerne med at se et onlinekursus om samfundets udvikling for at få samme sprog om frivilligheden på deres kick-off dag. Derefter bliver to foreningsrepræsentanter invitereret indenfor til et interview for at få afklaret en behovsanalyse. Dette udmunder i en kick-off dag, der fokuserer på rekruttering og fastholdelse af frivillige. Der er derefter to opfølgningsmøder og et afsluttende møde online. Imellem hver modul giver Lasse sparring til de involverede.

Som afslutning står vi bl.a. med et produkt bestående af 10 gode råd, der kan deles i resten af kommunen.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Lasse F. Petersen

Periode:

2022

Samarbejdspartner:

Mariagerfjord kommune

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige speciallavede kurser og workshop

Udviklingsprogram for frivillige i Red Barnet

For Red Barnet arbejder vi med at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for frivillige i lokalafdelingerne.

Udvikling af forløb til afdelingsbestyrelse

I 2022 har vi startet et projekt med udvikling af et forløb som afdelingsbestyrelser i Danmarks Naturfredningsforening kan deltage i. Forløbet er målrettet afdelinger, der gerne vil styrke deres afdeling med flere frivillige.

Facilitering af medarbejderdag for programafdelingen i Ungdommens Røde Kors

Formålet med dagen var at give deltagerne et fælles fagligt sprog for arbejdet med frivillige, hvor de satte begreber på deres praksiserfaring.

Udviklingsprogram hos de ansatte indenfor plejesektoren

Vi er flere gange blevet booket til at lave et kompetenceudviklende forløb hos kommuneansatte inden for plejesektoren.

Skræddersyet rekruttering

Målrettet rekruttering er nødvendig, hvis du skal fortsætte med at tiltrække flere frivillige til din organisation.

Kompetenceudviklendearbejde for Dansk Magisterforening

Vi har haft fokus på at give nyuddannede indsigt i, hvad det vil sige at skabe en fremtid som frivilligkoordinator. Det har vi gjort gennem et dagskursus – to gange om året.

Kompetenceudviklingsforløb med tre foreninger under Frederiksberg Idræt

Vi foretog først en forundersøgelse bestående af en survey til medlemmerne om deres potentielle frivillighed og en Frivilligundersøgelse til de frivillige i de forskellige foreninger.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.