Kurser og workshop – Udvikling hos de ansatte indenfor plejesektoren

Vi er flere gange blevet booket til at lave et kompetenceudviklende forløb hos kommuneansatte inden for plejesektoren.

Det har især handlet om, hvordan de kan rekruttere, motivere, lede og organisere frivilligheden, hvor de arbejder, og hvordan de kan navigere i det krydspres, de står i, når det kommer til at lede frivillige og samtidig være kollega med ansatte.

Senest har vi været i Horsens kommune med et 3-5 dages forløb, med efterfølgende opsamling på de indsigter og redskaber, de har fået. Efter et forløb som dette, står de forskellige kommuner tilbage med konkrete redskaber til, hvordan man kan få flere med, og hvordan man kan lede de frivillige, de allerede har samt, hvordan man generelt udvikler deres frivillighedsområde.

Kurset bliver således meget praksisnært, og man får konkrete metoder med sig, alt imens man får et fælles sprog om frivillighed. Derudover ser vi ofte, at der opstår et netværk på tværs af aktivitetsmedarbejdere på forskellige plejecentre med mulighed for sparring.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Marie Baad Holdt

Periode:

Et 3-5 dages forløb

Samarbejdspartner/finansieret:

Senest i Horsens kommune, tidligere i Thisted kommune og Herning Kommune.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige speciallavede kurser og workshop

Udviklingsprogram for frivillige i Red Barnet

For Red Barnet arbejder vi med at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for frivillige i lokalafdelingerne.

Udvikling af forløb til afdelingsbestyrelse

I 2022 har vi startet et projekt med udvikling af et forløb som afdelingsbestyrelser i Danmarks Naturfredningsforening kan deltage i. Forløbet er målrettet afdelinger, der gerne vil styrke deres afdeling med flere frivillige.

Facilitering af medarbejderdag for programafdelingen i Ungdommens Røde Kors

Formålet med dagen var at give deltagerne et fælles fagligt sprog for arbejdet med frivillige, hvor de satte begreber på deres praksiserfaring.

Skræddersyet rekruttering

Målrettet rekruttering er nødvendig, hvis du skal fortsætte med at tiltrække flere frivillige til din organisation.

Kompetenceudviklendearbejde for Dansk Magisterforening

Vi har haft fokus på at give nyuddannede indsigt i, hvad det vil sige at skabe en fremtid som frivilligkoordinator. Det har vi gjort gennem et dagskursus – to gange om året.

Kompetenceudviklingsforløb med tre foreninger under Frederiksberg Idræt

Vi foretog først en forundersøgelse bestående af en survey til medlemmerne om deres potentielle frivillighed og en Frivilligundersøgelse til de frivillige i de forskellige foreninger.

Udviklingsforløb med kommuner

I 2022 har vi haft fokus på at skabe tilrettelagt undervisning i Mariagerfjord Kommune, i stedet for den mere generelle undervisning.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.