Kurser og workshop – Udviklingsforløb med foreninger

I 2022 påbegyndte vi et kompetenceudviklingsforløb med tre foreninger under Frederiksberg Idræt.

Vi foretog først en forundersøgelse bestående af en survey til medlemmerne om deres potentielle frivillighed og en Frivilligundersøgelse til de frivillige i de forskellige foreninger. Efterfølgende behandlede vi den data, vi fik og involverede bestyrelserne i resultaterne for at stille skarpt på, hvad der egentligt var det vigtigste for dem på daværende tidspunkt.

Forundersøgelsen gav os den unikke mulighed at sammenligne foreningerne og finde de fælles udfordringer, de stod med, så vi bedre kunne tilrettelægge den efterfølgende undervisning.

Vi stillede opgaven, at hver bestyrelse med deres resultat skulle beskrive ”drømmen” ud fra de nye indsigter. Denne blev gennemgående under hele forløbet, så deres kommende tiltag flugter med det, de havde behov for. Det mundede ud i en kick-off dag og efterfølgende workshops, der samlede op på de forskellige tiltag, der blev taget.

Vi anbefalede, at foreningerne på tværs af de tre idrætsforeninger kunne sparre med hinanden.

Det overordnede mål var at give de tre idrætsforeninger lysten til at lære nyt, motivere dem til at prøve forskellige tiltag af i foreningen og sikre varige kapacitetsændringer under hele forløbet.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Lasse F. Petersen og Maria Aarup (tidligere juniorkonsulent)

Periode:

2022 

Samarbejdspartner/finansieret:

Frederiksberg idræt

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige speciallavede kurser og workshop

Udviklingsprogram for frivillige i Red Barnet

For Red Barnet arbejder vi med at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for frivillige i lokalafdelingerne.

Udvikling af forløb til afdelingsbestyrelse

I 2022 har vi startet et projekt med udvikling af et forløb som afdelingsbestyrelser i Danmarks Naturfredningsforening kan deltage i. Forløbet er målrettet afdelinger, der gerne vil styrke deres afdeling med flere frivillige.

Facilitering af medarbejderdag for programafdelingen i Ungdommens Røde Kors

Formålet med dagen var at give deltagerne et fælles fagligt sprog for arbejdet med frivillige, hvor de satte begreber på deres praksiserfaring.

Udviklingsprogram hos de ansatte indenfor plejesektoren

Vi er flere gange blevet booket til at lave et kompetenceudviklende forløb hos kommuneansatte inden for plejesektoren.

Skræddersyet rekruttering

Målrettet rekruttering er nødvendig, hvis du skal fortsætte med at tiltrække flere frivillige til din organisation.

Kompetenceudviklendearbejde for Dansk Magisterforening

Vi har haft fokus på at give nyuddannede indsigt i, hvad det vil sige at skabe en fremtid som frivilligkoordinator. Det har vi gjort gennem et dagskursus – to gange om året.

Udviklingsforløb med kommuner

I 2022 har vi haft fokus på at skabe tilrettelagt undervisning i Mariagerfjord Kommune, i stedet for den mere generelle undervisning.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.