Kurser og workshop – Skræddersyet rekruttering

Målrettet rekruttering er nødvendig, hvis du skal fortsætte med at tiltrække flere frivillige til din organisation.

Alt for ofte ser vi, at organisationer uden at tænke videre over det, laver opslag på frivilligjob.dk, sætter plakater op og deler flyers ud, uden først at have gjort sig overvejelser om, hvem deres målgruppe egentlig er. Og hvor den er.

Hvis du skal fortsætte med at rekruttere frivillige til at erstatte dem, der naturligt forlader din organisation og samtidig rekruttere flere frivillige, så din organisation kan fortsætte og gerne lave mere af det gode arbejde, den er sat i verden for at gøre, så er det afgørende at sætte fokus på rekrutteringsstrategien.

Hvis du skal have succes med din rekruttering, skal du kende din målgruppe rigtigt godt, vide hvem de er, hvad de læser, og hvor de køber ind. Bruger de tid på internettet, og hvor, eller skal du finde dem på deres arbejdspladser eller et helt andet sted?

Vi har flere gange i Ingerfair udbudt skræddersyet rekruttering – både i SIND, Røde Kors, Dansk Handicapforbund og CP Danmark. Her taler vi ind i deres virkelighed, om det er et boligselskab til deres beboere, eller en større organisation, der søger mere bredt. Alt dette tager afsæt i vores fagbog; Rekruttering af frivillige.

Ansvarlig hos Ingerfair:

Marie Baad Holdt

Periode:

Et 3-5 dages forløb

Samarbejdspartner/finansieret:

SIND, Røde Kors, Danske Handicaporganisationer og CP Danmark.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige speciallavede kurser og workshop

Udviklingsprogram for frivillige i Red Barnet

For Red Barnet arbejder vi med at udvikle et kompetenceudviklingsprogram for frivillige i lokalafdelingerne.

Udvikling af forløb til afdelingsbestyrelse

I 2022 har vi startet et projekt med udvikling af et forløb som afdelingsbestyrelser i Danmarks Naturfredningsforening kan deltage i. Forløbet er målrettet afdelinger, der gerne vil styrke deres afdeling med flere frivillige.

Facilitering af medarbejderdag for programafdelingen i Ungdommens Røde Kors

Formålet med dagen var at give deltagerne et fælles fagligt sprog for arbejdet med frivillige, hvor de satte begreber på deres praksiserfaring.

Udviklingsprogram hos de ansatte indenfor plejesektoren

Vi er flere gange blevet booket til at lave et kompetenceudviklende forløb hos kommuneansatte inden for plejesektoren.

Kompetenceudviklendearbejde for Dansk Magisterforening

Vi har haft fokus på at give nyuddannede indsigt i, hvad det vil sige at skabe en fremtid som frivilligkoordinator. Det har vi gjort gennem et dagskursus – to gange om året.

Kompetenceudviklingsforløb med tre foreninger under Frederiksberg Idræt

Vi foretog først en forundersøgelse bestående af en survey til medlemmerne om deres potentielle frivillighed og en Frivilligundersøgelse til de frivillige i de forskellige foreninger.

Udviklingsforløb med kommuner

I 2022 har vi haft fokus på at skabe tilrettelagt undervisning i Mariagerfjord Kommune, i stedet for den mere generelle undervisning.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.