Metodeudviklingsprojekter – Nye organiseringsformer

Projektet er et samarbejde mellem Bedre PsykiatriHøreforeningen og Nyreforeningen.

Ingerfairs roller er at facilitere og understøtte læring og metodeudvikling på tværs af de tre organisationer.

Formålet med projektet er at afprøve en ny lokal organiseringsstruktur som et alternativ til lokalafdelingsstrukturen.

Kendetegnene for de tre foreninger er, at det er vanskeligt at rekruttere nye frivillige til bestyrelsesarbejdet i lokalafdelinger. Projektets mål er bl.a. at teste en model for selvledende grupper, der lokalt aftaler aktiviteter og fordeler støttemidler mellem aktivitetsgrupper.

Der er tilknyttet en læringsgruppe til projektet bestående af:
Dansk Flygtningehjælp, Kræftens Bekæmpelse, Roskilde Festival, Ældre Sagen, Det Danske Spejderkorps, DFUNK, Frivilligrådet, ISOBRO, Danske Handicaporganisationer og FriSe.

Det er Ingerfairs rolle at facilitere drøftelserne i læringsgruppen.

Projektet er støttet Nordea-fonden.

Ansvarlig fra Ingerfair:

Marie Baad Holdt, Lasse F. Petersen og Line Lund Mikkelsen

Periode:

2023-2025

Finansieret af:

Nordea-fonden

Samarbejdspartnere:

Bedre Psykiatri, Høreforeningen og Nyreforeningen

Pressemeddelelse:

Læs pressemeddelelse

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se cases vedrørende vores metodeudviklingsprojekter

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Udvikling af en peer-to-peer indsats og arbejdspladsrettede tiltag for mennesker med høreudfordringer i den erhvervsaktive alder

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.

Den gode velkomst – et onboardingforløb for frivillige

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.