Af Marie B. Holdt, chefkonsulent i Ingerfair og Julia B. Hunt, tidligere konsulent i Ingerfair

sidste artikel skrev vi om, at det er vigtigt, at din organisation sætter jeres overordnede ’hvorfor’ som pejlemærke for aktivitetsudvikling, og at I rent faktisk ved, at jeres frivillige igennem de aktiviteter bidrager til, at I opnår de mål, som I som organisation er sat i verden for. Med andre ord skal der være et formål, der rækker ud over frivilligheden i sig selv. De frivillige skal ikke være et mål i sig selv.

Der er mange former for frivillighed, og mange måder at sætte frivilligheden i spil på i en organisation. Det at have frivillige skal kun være et mål, når det samtidig er et middel til at opnå den forskel, I som organisation gerne vil gøre:

Hvis I eksempelvis gerne vil mindske ensomhed blandt ældre og ved, at det er de ulønnede relationer (til familie, venner og frivillige), som er det bedste værn mod ensomhed, så er frivilligheden en del af løsningen. Hvis I gerne vil have nytænkning og kreativitet i organisationen, så kan de frivillige, som tør sige deres mening lidt højere, fordi deres levebrød ikke afhænger af at være på god fod med ledelsen, være en del af løsningen. Hvis I gerne vil have gjort noget ved et naturområde, som der ikke er midler til på kommunebudgettet og samtidig ser det som en mulighed for borgerinddragelse i et lokalsamfund, så kan frivilligheden være en del af løsningen.

Men at ville have dobbelt så mange frivillige inden 2030 uden at sætte ord på hvorfor, og hvad de skal lave – det er fejlslagent. Da mister I givetvis evnen til at forklare de frivillige, hvorfor de skal være der, og hvordan de bidrager til at gøre en forskel.

Klare mål styrker frivilliges engagement

Det er meget nemmere at rekruttere og fastholde frivilliges engagement, når I arbejder målrettet og konkret med, hvordan de frivillige bidrager til at opnå jeres overordnede mål igennem aktiviteter, som I har vurderet gør en forskel. Vi bruger vores fritid som frivillige fordi, vi grundlæggende gerne vil gøre en forskel. Vi bruger den i netop din organisation, fordi vi gerne vil gøre en forskel for netop den sag eller målgruppe, der er i fokus her. Det er ikke for den lunkne kaffes skyld. Derfor skal du være god til hele tiden at koble den enkeltes indsats med det store formål, både i rekrutteringen og i fastholdelsen af den enkelte.

Og her kommer vi tilbage til aktiviteterne. Jo mere konkret du kan vise, hvordan den enkeltes indsats i den enkelte aktivitet gør en forskel for det større formål, des mere mening giver det for den frivillige. Som eksempelvis i Folkekirkens Nødhjælps tekst til hvervning af indsamlere:

”Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag.  Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:

  • Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt
  • 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe
  • 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned”

Denne tekst er effektiv og viser, hvad du skal give (3 timer), og hvad du bidrager med (en specifik forskel for en specifik målgruppe). Samme ‘formel’ kan du bruge, når du rekrutterer til dine mere længerevarende aktiviteter:

  1. Hvad skal du bidrage med (kompetencer og tid)?
  2. Hvilke forventninger har vi til dig (fx loyalitet og ansvar)?
  3. Hvilken forskel gør denne konkrete indsats (fx genereret overskud, forskel for målgruppen)?

Hvis du har lavet dine analyser af, hvordan dine aktiviteter gør en forskel, bør det være enkelt at sætte de frivillige ind i ligningen og fortælle dem, hvordan deres konkrete indsats bidrager til det overordnede ’hvorfor’.

God arbejdslyst!