Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken

Sådan skaber du et godt frivilligmiljø i din kirke!

 • Få en indsigt i det særligt kirkelige, der er på spil, når den lokale frivillighed skal bidrage til kirkens liv.
 • Få frivilligkoordinatorens redskabskasse, så du skaber en rød tråd i dit arbejde med organisering, rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige i kirken.
 • Stå stærkere, og brænd igennem som leder af frivillige, når du lærer, hvordan du stiller krav til dine frivillige og begejstrer dem.
Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken

”Rigtig gode, relevante og brugbare værktøjer”

Ulla Holmgaard, kirke- og kulturmedarbejder i Åby Sogn

Et uddannelsesforløb med fokus på frivilligheden i kirkerne

Frivilligheden har ændret sig! Frivillige i dag stiller nye krav til, hvad de vil engagere sig i og hvordan – også i kirken! Når vi ikke forstår kirken som bygning, men som de mennesker, der deltager, skal du være skarp, når du koordinerer de frivilliges indsats. På dette kursus får du praksisnære redskaber og ideer til at sikre en sammenhængende tilgang til dit arbejde med frivillige. På kurset arbejder vi også med at skabe en sammenhængende tilgang til at involvere og lede frivillige på måder, hvor det både giver mening for de nye generationer af frivillige at engagere sig og for den måde, I gerne vil være kirke på. På den måde lærer du at arbejde strategisk og systematisk med at udvikle frivilligheden, så den hænger sammen med, hvem I er, og hvilke værdier der styrer retningen for kirken.

 

Undgå, at arbejdet med frivillige bliver en tidssluger

Frivilligheden er en naturlig del af kirken, men det betyder ikke, at du ikke må sætte en retning for de frivilliges indsats. I en travl hverdag bliver arbejdet med frivillige hurtigt nedprioriteret eller begrænset til eksempelvis konfliktløsning og vagtplanen for kirkens julebasar. Med ansvaret for de frivillige er det ofte dit ansvar at vejlede kolleger og sikre, at arbejdet med frivillige ikke bliver et konfliktemne. Derfor får du en praksistestet redskabskasse med gode modeller og tilgange til at organisere, rekruttere og fastholde frivillige. På den måde kan du også bringe viden med hjem til din kirke om, hvordan I bedst kan arbejde med frivillige, uden det bliver en tidssluger eller et konfliktemne.

 

Sådan brænder du igennem og står stærkt som leder af frivillige

Ledelse af frivillige handler om at motivere. Derfor sætter kurset dig i stand til at inspirere og anerkende dine frivillige. Ledelse af frivillige handler også om at turde stille krav og have ambitioner. På kurset får du kortlagt din egen ledelsesprofil, og du får indsigt i, hvordan du kan bruge dine styrker som leder til at motivere de frivillige. Samtidig får du nyttige greb til at skabe gode fællesskaber med og blandt de frivillige. På den måde giver uddannelsen dig en række redskaber til at motivere frivillige, så du fastholder dem som de gode og vigtige medarbejdere, de er.

Få overblik over kurset i ledelse og involvering af frivillige i folkekirken

Hvordan er frivilligheden i folkekirken forskellig fra frivilligheden i foreninger, og hvordan organiserer vi indsatserne i vores kirke?

 • Velkommen til uddannelsesforløbet og mødet med de andre deltagere. Her sætter du mål for, hvordan du vil bruge uddannelsen i din hverdag.
 • Kirketyper og menighedsopfattelser: Hvad kendetegner din kontekst, og hvem er I kirke for og med?
 • Frivilligkoordinering som en faglighed – sådan bruger du en strategisk og systematisk tilgang i arbejdet med frivillige.
 • Sådan organiserer du det frivillige miljø, så der er sammenhæng mellem de aktiviteter, I engagerer frivillige i, og det, I vil som kirke.

Rekruttering og fastholdelse af frivillige

 • Få redskaberne til at lave en målrettet rekrutteringsindsats, der ikke bliver brandslukning eller en tidsrøver.
 • Udarbejd profiler på de personer, du gerne vil have fat i til frivilligrollerne i din kirke.
 • Bliv klædt på til at tage godt imod nye frivillige, så de føler sig inkluderet i fællesskabet og ved, hvad de skal lave.
 • Lær om de fire forskellige typer fællesskaber, så du kan være med til at skabe de mest relevante fællesskaber

Din rolle som leder af frivillige og motivation

 • Få det teoretiske fundament til at lede frivillige på en hensigtsmæssig og effektiv måde.
 • Kortlæg din personlige ledelsesstil, så du ved, hvor du står stærkt, og hvor du skal sætte ind.
 • Lær forskellige tilgange til at motivere frivillige, så du fastholder dine ressourcepersoner.
 • Skab holdånd og selvkørende frivilliggrupper, så deltagerne får ejerskab over målene.

Praktisk information

STED:

MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C

DATOER:

Dag 1: 29. oktober 9.30-15.30
Dag 2: 14. november 9.30-15.30
Dag 3: 27. november 9.30-15.30

Vi starter alle dage med morgenmad kl. 9.00

Tilmeldingsfrist: 1. september 2019

Pladserne bliver fordelt efter først til mølle-princippet

Pris:

6.800 kr. ekskl. moms

Prisen inkluderer:

Vil du vide mere om frivillighed i folkekirken?

Frivillighed i folkekirken er et af Ingerfairs ekspertiseområder. Vi understøtter arbejdet med ledelse og involvering af frivillige i folkekirken på mange forskellige måder og i mange forskellige organisationskontekster. Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med frivillighed i folkekirken her.

Bog om ledelse og involvering af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken