Metodeudviklingsprojekt – Blå Kors

Giv det videre

Vi har indledt et samarbejde med Blå Kors. Her skal vi blive klogere på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Familienetværk er et tilbud om socialt samvær, hvor udsatte familie kan deltage i gratis aktiviteter og dermed få et frirum i hverdagen. Familienetværk drives af frivillige, og er organiseret af Blå Kors i samarbejde med lokale kirker.

Samarbejdet er en del af projektet Giv det videre, hvor der sættes øget fokus på at inddrage brugerne i aktive roller og dermed styrke deres ressourcer gennem deres deltagelse i Familienetværkene.

Projektet kører frem til slutningen af 2021.

Ingerfairs rolle i projektet består i at undersøge, hvordan Familienetværkene skaber positive forandringer for målgruppen, og hvilke muligheder der er, for at brugere udvikler sig til at blive frivillige i et Familienetværk, samt hvilken betydning det har for dem personligt såvel som for den opgave, som Familienetværkene er sat i verden for at løse. Dette arbejde skal munde ud i udarbejdelsen af online undervisningsmateriale, som kan understøtte det videre arbejde med brugerfrivillighed i alle Blå Kors’ Familienetværk.

For mere information om projektet kontakt konsulent Lasse F. Petersen

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
kontakt os for at høre mere.