I denne episode har vi fået besøg af Birgitte Boesen fra büroCPH backstage i Ingerfairs podcast.

Til daglig arbejder Birgitte med rådgivning af både private organisationer og institutioner, interesseorganisationer, universiteter, m.m.

I løbet af episoden giver vi dig et indblik i samspillet mellem det civile samfund og fonde. Diskussionen drejer sig bl.a. om nødvendigheden af at bibeholde en god relation til fondene samt spørgsmålet om, hvorvidt man som NGO bør lade sig fusionere med andre. Der diskuteres også den potentielle problematik ved fondes professionalisering og det medfølgende dilemma om, hvorvidt det er blevet sværere for mindre organisationer at søge penge. Samtidig stilles simple spørgsmål om, hvem man som organisation bør samarbejde med, og om man bør acceptere midler fra hvem som helst. Endeligt får du et indblik i Birgittes store viden om fondenes rådighedsbeløber, fordelingsprincipper og forandringsfilantropiske udvikling.

album-art

00:00