Af Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair og Julia Bjerre Hunt, tidligere konsulent i Ingerfair

I ønsket om at have mange frivillige, rekrutterer mange organisationer blindt til de samme aktiviteter uden at overveje, hvorvidt de frivillige bidrager til at nå det overordnede mål. Når du ikke ved, om det at involvere frivillige rent faktisk bidrager til at nå jeres overordnede mål, kan det have store konsekvenser for jeres arbejde:

  • De frivillige risikerer at miste motivationen og er svære at fastholde, fordi deres engagement ikke føles fyldestgørende.
  • Det kan være svært at tiltrække nye frivillige, fordi I ikke kan forklare tydeligt, hvorfor de frivillige skal involvere sig.
  • Det kan være svært at skaffe nok og nye donationer til arbejdet, fordi I ikke kan forklare tydeligt, hvordan de frivillige er med til at skabe merværdi for jeres sag og målgruppe.

 

Lever det, I gør, op til jeres ‘hvorfor’?

Men hvad gør I, hvis de frivilliginvolverende aktiviteter faktisk ikke bidrager til at nå jeres overordnede mål?

At undersøge dette kræver mod. Meget mod. For finder du ud af, at jeres aktiviteter faktisk ikke rigtigt lever op til jeres formål, så skal du overbevise dine kollegaer, bestyrelse, med-frivillige m.fl. om, at I skal sadle om. At I skal finde en ny frivilliginvolverende aktivitet, der rent faktisk understøtter jeres formål.

Mange ville lade som ingenting. Men har du samvittigheden til det? Har du og din organisation samvittighed til at gå ud og sige: vi mindsker ensomhed / vi giver unge mere selvværd / vi gør naturen renere, eller hvad jeres mål er, hvis I enten ved, I ikke gør det, eller ikke har undersøgt, om det holder stik?

Du får nemmere ved at gøre dit arbejde med at skaffe frivillige, formidle budskabet og stå stærkt som en organisation, når du ved, at det I søger penge til, det I rekrutterer frivillige til, og det du og dine kollegaer arbejder for, rent faktisk også sker. Derfor skal du undersøge det.

Og du undersøger det ved, at spørge målgruppen. Eller undersøge forskellen, hvis målgruppen ikke selv kan snakke. Naturen for eksempel.

 

Undersøg effekten

Tag fat i din målgruppe, lav en kort spørgeundersøgelse og del den ud. Spørg dem om de mener, at den eller de frivilliginvolverende aktiviteter I har, rent faktisk gør den forskel, som I siger, den gør. Stil forskellige spørgsmål, der hjælper dig til at zoome helt ind.

Hvis f.eks. dit mål er, at gøre ældre mindre ensomme ved at skabe flere frivilliginvolverende aktiviteter, kan du spørge dem, om de føler sig mindre ensomme, har fået flere venner, oplever mere indhold i hverdagen eller føler, at de nu har noget at se frem til.

Du skal altså spore dig ind på din målgruppe og undersøge, om de føler, aktiviteterne har den effekt, du lover. Hvis ikke skal du undersøge, hvad der skal til, for at aktiviteterne har den ønskede effekt. Eller overveje at lave nye aktiviteter. For det er vigtigt, at I lever op til det, I lover. Det er vigtigt, at du kan se dig selv i øjnene. Og så giver det en meget bedre følelse i maven, når du kan se, at de aktiviteter I laver, rent faktisk gør ældre mindre ensomme, giver unge mere selvværd, eller holder naturen mere ren.

 

Lad behovet drive aktiviteten

Hvis du har behov for at justere dine frivilliginvolverende aktiviteter, eller du lige er ved at starte nye, så får du her opskriften på at sikre, de matcher dit ’hvorfor’.

Vi antager, at dit ’hvorfor’ udspringer af et reelt behov fra målgruppen eller sagen. Det bør det i hvert fald gøre i udgangspunktet. Det er så nu, dit ‘hvorfor’ skal omsættes til en frivilliginvolverende aktivitet. Hvad er det, din organisation kan gøre for at imødekomme det behov?

For at svare på dette spørgsmål, skal du undersøge, hvad der ellers bliver gjort for at nå samme eller lignende mål. Hvad kan du kopiere? Hvad tænker målgruppen? Har de selv nogle ønsker? Kan de selv have løsningen, men bare ikke være i stand til selv at gøre det, og derfor have brug for din organisations hjælp?

Med viden indsamlet koblet med målgruppens egne ideer, kan du komme frem til, hvad præcist der skal til, for at jeres aktiviteter også har den effekt, I ønsker. Så er det nu, du skal begynde at teste og rette til for at se, hvordan det virker i praksis. Og hele tiden skal du veje det op imod dit ‘hvorfor’. Dit formål for arbejdet.

Med et tydeligt ‘hvorfor’, og aktiviteter drevet af behovet fra sagen eller målgruppen, bliver det nemmere for dig at få flere med. Det er nemlig det tydelige ’hvorfor’, der motiverer de frivillige til at engagere sig. Motiverer de ældre til at komme med. Motiverer virksomheder til at donere til en god sag. Det er dit ‘hvorfor’, der skaber engagement. Derfor skal du bruge tid på at finde frem til det og sikre, at dine aktiviteter også lever op til det.

 

Fremtidssikring

Og til dig, der har læst hele artiklen og tænker ’vi ved allerede, hvordan vores frivillige bidrager til at nå det overordnede mål’, så er her en opfordring til at undersøge, hvordan du forventer, din aktivitet klarer sig om 2, 5 og 10 år. Bliver de ved med at bidrage til det overordnede mål? I en foranderlig VUCA verden, skal vi alle være gode til at se fremad og løbende justere, så vi også er tidssvarende og relevante, når vi møder fremtidens målgruppe og frivillige.

God arbejdslyst!


Hvis du gerne vil se et eksempel på en spørgeundersøgelse, der undersøger om frivillige bidrager til at nå det overordnede mål, så skriv til marie@ingerfair.dk.