Af Marie B. Holdt, chefkonsulent i Ingerfair og Frederik C. Boll, direktør Ingerfair

Der er mange, som gennem årene har efterspurgt en præsentation af de seks typer frivillige engagement på skrift. Det er ambitionen med denne artikel, hvor du kan læse om samfundets udvikling og hvilken nye frivillighed, det skaber.

Seks forskellige typer frivillige

 

Den konventionelle

Det konventionelle frivillige engagement møder vi hos dem, vi typisk finder dybt begravet i bestyrelsesarbejdet. De elsker regler, rutiner og procedurer. De fordyber sig i foreningens arbejde og historie. Og de er en kæmpe ressource for en hvilken som helst forening. Frivillige med denne type engagement ser ofte sig selv som foreningens ’rigtige’ frivillige – for dem er det frivillige arbejde ofte et livsprojekt.

 

Den jordbundne

Det jordbundne frivillige engagement har den frivillige, der kan lide ’hands on’ opgaver. Det er besøgsvennen, lektiehjælperen, IT-underviseren på biblioteket eller fodboldtræneren. De søger den nære kontakt og det ’praktiske’ arbejde i foreningens aktiviteter, hvor de oplever, at de ’gør noget for nogen’. Deres arbejde er ofte rammesat i faste vagter. Frivillige med denne type engagement ser også sig selv som foreningens ’rigtige’ frivillige – for dem er det frivillige arbejde et livsprojekt.

De konventionelle og jordbundne frivillige typer engagement tilhører begge en moderne frivillighed, som er meget loyal over for organisationen. Det er denne form for frivillighed, langt de fleste foreninger bygger deres frivillige arbejde op omkring. Udfordringen er, at der ikke er noget, der tyder på, at der kommer flere af denne slags frivillige – blot flere foreninger og organisationer, der kæmper om de sammes tid (se eksempelvis Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapport, s. 33).

 

Den sociale

Den frivillige med det sociale engagement tiltrækkes, ligesom den jordbundne, af det praktiske arbejde i foreningens aktiviteter. Men modsat den jordbundne får de ikke nær så meget for hånden. Denne type frivillige er gode for frivilliggruppen. De er gode til at byde nye frivillige velkommen, de skaber en god stemning i gruppen, de husker kage og kaffe til møderne, og de er fantastiske ambassadører for foreningen – de fortæller vidt og bredt om alt det gode, den gør. Men hvis det sociale ikke længere lever op til deres forventninger og behov, så ser de sig om efter en ny organisation at engagere sig i.

 

Den entreprenante

Den frivillige med det entreprenante engagement er den type frivillige, som kommer til foreningen med en god ide, som de ønsker at realisere. De bringer ofte selv ressourcer, netværk og know-how med sig. De bruger enormt meget tid og formår nemt at skabe opbakning og engagement omkring sig. Den entreprenante ser projektet til ende. Hvis der ikke er plads til nye ideer, ser vedkommende sig om efter en ny organisation eller sammenhæng at involvere sig i.

 

Den spontane

Den frivillige med det spontane engagement nyder friheden til at sige ja eller nej til korte og nemme opgaver. Det er den unge mor, som kommer gående ned af gaden og ser et opslag for Danmarks Naturfredningsforenings årlige ’Affaldsindsamling’. De synes, det er en god sag, og vil gerne opdrage deres børn til at tage vare på naturen – og der er lige plads i kalenderen den dag. Efter indsamlingen ønsker de ikke at engagere sig i noget fast, men man må gerne tage kontakt til dem, hvis der en anden gang er en mulighed for at engagere sig kort, nemt og tæt på sagen eller målgruppen.

 

Den kreative

Den frivillige med det kreative engagement er den mest flyvske blandt alle typerne. I modsætning til den jordbunde frivillige har de ikke et ønske om at være tæt på målgruppen eller sagen. Det handler mere om, at de kan bruge deres viden og/eller kreativitet til at hjælpe foreningen. Nogle advisory boards har den kreative type frivillige, men det kan også være en grafisk designer, der gerne vil lave en plakat for foreningens kommende arrangement.

 

Hvordan kan du arbejde med forskellige typer frivillige?

Vi er blevet inspireret til denne opdeling af forskellige typer frivillige, fra en Round Table diskussionen fra 2006 omkring udviklingen i frivilligheden i den vestlige verden. Opdelingen gør det nemmere at forstå, hvorfor nogle mennesker elsker en form for engagement, mens andre søger et andet. Der er naturligvis tale om arketyper, og man kan nok genkende træk fra sine frivillige i flere af typerne på samme tid. Vi bruger disse seks arketyper, når vi sammen med organisationer fx ser på, hvordan de internt kan arbejde med frivilligheden og selvom det er mange år siden, vi startede med at tale om de seks typer engagement oplever vi, at de stadig genkendes i foreningerne.

Den frivillige med det konventionelle og jordbundne engagment er svære at rekruttere, men nemme at fastholde pga. deres loyalitet. Omvendt er de spontane og kreative typer engagement nemmer at rekruttere, men ret svære at fastholde.

Ledelse af de forskellige typer frivillige er også forskelligt. Mens den jordbundne, sociale og spontane frivillige skal have klare rammer og definerede opgaver, skal den konventionelle, den entreprenante og den kreative have uddelegeret et stort ansvar og have friere rammer at arbejde under.

Det er en myte, at alderen har en betydning ift. loyalitet og engagement. Det er nemlig ikke unge, som findes blandt de spontane og kreative typer frivillige. Mange efterlønnere og travle pensionister befinder sig også i disse kategorier, fordi de har mange andre ting, der optager dem og deres tid.

Det er ikke sådan, at man bare er én type frivillig gennem hele livet. Hvilken type frivillig, du er, afhænger af, hvor i livet du er – om du har tiden til at være loyal og meget engageret i en organisation. Så over tid kan du vandre mellem forskellige typer af engagement.