Arbejdet med frivillige

Kom godt i gang på sociale medier

Af Marie Holdt, chefkonsulent i Ingerfair   Vi oplever ofte, at mange rigtigt gerne vil bruge sociale medier i deres arbejde…

8th marts 2015 Organisationsudvikling

Fast besluttet på den fejlslagne kurs

af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair Vi skal gøre op med foreningstanken som den eneste måde at organisere frivilligheden…

Guldminerne i den frivillige verden – opgøret med den fejlslagne kurs

af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair Frivillige organisationer er en del af samfundets udvikling. De er ikke uafhængige af…

Stop myterne! Den moderne og senmoderne frivillige

af Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair Jeg har set en stigende tendens til at opdele unge og ældre som…