I denne episode af Ingerfairs podcast om civilsamfund og frivillighed snakker vi om unge og frivillighed, hvor vi har besøg af Ane Grubb. Ane er forsker på Aalborg Universitet, og vi har inviteret hende ind til en snak om unges engagement i en digitaliseret verden med udgangspunkt i hendes Ph.d. “Vi skal bare hjælpe og spise chokoladekiks”.

Unge og frivillighed: Betydningen af diskrete fællesskaber

Ane har over en periode på tre år undersøgt organisationen Lektier Online, som – hvilket navnet også indikerer – tilbyder lektiehjælp over nettet. Her har de frivillige vagt cirka to gange om måneden, hvor de møder op på f.eks. det lokale biblioteks computerrum for at hjælpe børn og unge med deres lektier. Oftest foregår samtalerne uden video, hvorfor både de frivillige og brugerne har en høj grad af anonymitet. Dette diskrete fællesskab som er tilstede mellem parterne, er noget som værdsattes meget højt, og ifølge Ane er det helt essentielt for at forstå, hvordan frivilligheden tilpasser sig til den digitale verden.

I løbet af podcasten kommer vi ind på:

  • Hvilken betydning den politiske rammesætning af frivilligt arbejde har for dem, der laver frivilligt arbejde i praksis.
  • Det digitale mulighedsrum versus unges måde at skabe sociale relationer.
  • Hvordan man som organisation skaber positive deltagelsesrum ved at have et mere nuanceret billede af frivillige.
  • Og så diskuterer vi fordelene og ulemperne ved en meget styret organisationsstruktur.
  • Endeligt afslutter vi med en hurtig diskussion om medlemsdemokrati overfor handledemokrati.

Så ja, som du måske kan læse, så er denne en lang en af slagsen. Men sådan er det, når man har meget på hjerte. Vi håber, det passer med en tur eller to frem og tilbage til arbejde 🙂

God fornøjelse!

 

Fra viden til virkelighed

Denne podcast er en del af serien “Fra viden til virkelighed”. Serien har til formål at bygge bro mellem forskerne og praktikerne. Her sætter vi fokus på, hvordan man kan bruge faglig viden ude i virkeligheden til at løse praktiske udfordringer.

 

album-art

00:00