Ingerfair har med støtte fra Velliv Foreningen haft mulighed for at foretage en kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer på tværs af sektorerne: Social- og sundhedsområdet, idræts-, fritids- og kulturområdet, internationale organisationer og miljø- og naturområdet. Undersøgelsen er er foretaget i 2020 og er baseret på 278 besvarelser på tværs af sektor.

Resultaterne af undersøgelsen tegner et detaljeret billede af de psykosociale arbejdsmiljø og -forhold blandt ansatte i frivillige organisationer. Resultaterne viser, hvordan ansatte i frivillige organisationer selv vurderer deres psykosociale arbejdsmiljø og -forhold.

Læs mere