De sociale medier er kommet for at blive. Sådan skrev Mikkel Vadsager* for et par måneder siden i sin artikel om, hvordan de nye medier kan bruges i praksis. På trods af, at det kun er 2 % af de danske frivillige, der er digitale frivillige, graver vi i denne episode lidt dybere ned i, hvad det vil sige at være ”online” frivillig og hvad det betyder for frivilligheden generelt. For ja, de digitale medier er nemlig kommet for at blive, og derfor handler det om at få det bedste ud af dem.

* Mikkel Vadsager. Cand.soc., Socialvidenskab og Performance Design

Venligboerne – hvad gjorde de?

Mikkel Vadsager har undersøgt, hvordan Venligboerne er organiseret ved hjælp af sociale medier. Og netop Venligboernes anderledes måde at organisere sig på i forhold til de store, traditionelle organisationer er noget, som der har været meget fokus på, for hvordan fik de lige pludselig så mange frivillige?

Venligboerne bygger på digital aktivisme. Et fænomen, der er opstået inden for de sidste 10 år, som drejer sig om revolutioner og sociale bevægelser, der er organiseret og skabt på de sociale medier. Men i sin undersøgelse har Mikkel fundet ud af, at mange af de frivillige ikke er motiveret af den politiske agenda men derimod, at de har mulighed for at lave en lavpraktisk opgave og derved hjælpe andre mennesker.

Mikkel selv, han er helt traditionel frivillig i Dansk Flygtningehjælp. Undersøgelsen bygger derfor også på en sammenlig af de to organisationer.

Digital frivillighed

På bare 30 minutter kommer vi ind på:

  • Hvilke fordele og ulemper er der ved digitalisering af frivilligheden?
  • Bliver foreningens administrative understøttelse af frivilligheden udfordret af digitalisering?
  • Og hvad sker der med ledelseshierarkierne blandt frivillige, når det hele foregår på Facebook?

album-art

00:00